Pre odstúpenie od zmluvy/vrátenie tovaru bez udania dôvodu je nutné vytlačiť a  vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy. [stiahnete tu]

Odstúpiť od zmluvy alebo vrátiť tovar bez udania dôvodu môžete do 14 dní od doručenia tovaru. Protokol a tovar podliehajúci odstúpeniu od zmluvy je nutné odoslať na adresu X-mania s.r.o., Mierová 1971/24-11, 02601 Dolný Kubín.

Tovar nesmie byť poškodený, v prípade jednorazových e-cigariet nesmie byť z hygienických dôvodov používaný(nesmie byť poškodený ochranný obal) a musí byť schopný ďalšieho predaja.

Suma za tovar bude vrátená do 14 dní od prevzatia tovaru resp. od zaslania potvrdenia o odoslaní tovaru podliehajúcemu odstúpení od zmluvy.

Tovar je nutné odoslať bez dobierky 

Po odstúpení od zmluvy Vám budú vrátené všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia, ktorý bol v čase nákupu dostupný.